Naujienos
"CreditPartner" - Jūsų patikimas partneris!

06.2022

Paskolos su įketimu gavimas neįšėjus iš namų - notarų paslaugos dar patogesniu būdu!

Pranešame, kad Teisingumo ministerijos iniciatyva nuo 2022 metų liepos 1 d. pasinaudoti notarų paslaugomis yra dar paprasčiau, nes notaro paslaugas sandorio šalims galima gauti mišriuoju būdu. Nors elektroniniu būdu teikiamos notarų paslaugos tampa vis populiaresnės, pasinaudoti galimybe notarinius veiksmus atlikti elektroninėje erdvėje iki šiol buvo galima tik visoms sandorio pusėms pasirinkus tą patį – nuotolinį – paslaugų gavimo būdą.

Įteisintas mišrus notarinių veiksmų atlikimo būdas suteikia daugiau pasirinkimo laisvės: viena sandorio šalis notarinį veiksmą galės atlikti notaro biure, kita – nuotoliniu būdu. Norint prisijungti prie vaizdo konferencijos būtina turėti kvalifikuotą elektroninį parašą, iš Registrų centro gautą elektroninį spaudą kriptografinėje USB laikmenoje, mobilųjį parašą arba asmens tapatybės nustatymo internete įrankį „Smart-ID“.

---------------

09.06.2021

Pranešame, kad plečiames ir mūsų įmonė įsigyjo AS „West Kredit“ klientų sutarčių portfelį

Puiki patirtis mūsų įmonės veiklai, nes 2021-06-09 kreditorinio reikalavimo teisių perleidimo ir hipotekos teisių perleidimo sutartimi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.189 str. nuostatomis, AS „West Kredit“ reikalavimo teisės buvo perleistos UAB ,,Kredito partneris“. 

---------------

06.05.2020
Dėmesio! UAB „Kredito partneris“ siūlo kredito įstaigoms parduoti galiojančias kredito sutartis!


Atsižvelgiant į tai, jog pagal galiojančius teisės aktus ir Lietuvos banko nustatytus reikalavimus, kreditus gali teikti tik į viešąjį kredito davėjų sąrašą įrašytas asmuo, vadovaujantis Lietuvos banko valdybos  2020 m. sausio 30 d. Nr. 03-11 nutarimu „Dėl Kredito davėjų teisių ir pareigų pagal galiojančias kredito sutartis perleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ siūlome visiems kredito davėjams, kurie nėra įrašyti į viešąjį kredito davėjų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio įstatymą sąrašą ir viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo sąrašą arba Lietuvos banko spendimu, iš šio sąrašo yra išbraukiami, pasinaudoti UAB „Kredito partneris“ pasiūlymu ir perleisti turimas teises ir pareigas pagal galiojančias kredito sutartis UAB „Kredito partneris“ palankiausiomis sąlygomis.

UAB „Kredito partneris“ siūlomi kredito sutarčių perleidimo privalumai:

- Perimamos visos Jūsų teisės ir pareigos pagal galiojančias kredito sutartis;
- Konkurencinga perleidžiamų teisių ir pareigų pagal galiojančias kredito sutartis kaina;
- Sutartis parengiama ir pasirašome vadovaujantis Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio įstatymo nuostatomis bei Lietuvos banko reikalavimais;
- Iš mūsų pusės atliekamas visas dokumentacijos parengimas;

Pasinaudokite UAB „Kredito partneris“ pasiūlymu ir parduokite reikalavimo teises pagal galiojančias kredito sutartis patraukliausia kaina.

---------------

06.2019
Seimas pritarė Lietuvos antstolių rūmų iniciatyvai: leista skolintis pirkimams iš varžytynių

Nuo 2019 m. liepos varžytynių pirkiniui galima skolintis, jį įkeičiant kredito davėjui. Seimas pritarė Civilinio proceso kodekso straipsnių pakeitimo įstatymo projektui (XIIP-4110(2)), kuris suteikia galimybę įkeisti išvaržomą areštuotą turtą ir jį įsigyti skolintomis lėšomis. 

Patobulinta varžytynių tvarka iš esmės palengvina išvaržomo nekilnojamojo turto įsigijimą. Varžytynės tampa atviros visiems norintiems pirkti tokį turtą, o ne tik turintiems reikiamą sumą lėšų savo sąskaitoje. Tuo pačiu bus geriau užtikrinami abiejų proceso šalių interesai: išieškotojai turės daugiau galimybių susigrąžinti skolas, o skolininkams bus lengviau jas padengti ir galbūt netgi gauti šiek tiek pinigų. Taip pat jaunoms šeimos atsiveria nauja galimybė įsigyti būstą su paskolą patrauklesne kaina.

Seimo priimti Civilinio proceso kodekso pakeitimai aktualūs trims grupėms asmenų. Pirmoji – asmenys, pretenduojantys pirkti varžytynėse parduodamą turtą. Antroji – išieškotojai, perimantys varžytynėse neparduotą turtą ir privalantys sumokėti kainų skirtumą, jeigu turto vertė didesnė už grąžinamos skolos sumą. Trečioji – skolininkų pasiūlyti pirkėjai, kurie įsigyja turtą iki varžytynių paskelbimo. Visi minėti asmenys galės raštu kreiptis į varžytynes organizuojantį antstolį su prašymu išduoti Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos pažymą, patvirtinančią teisę pirkti tam tikrą areštuotą turtą. Pateikus tokią pažymą kredito davėjui, turtui įsigyti bus pervedama reikiama lėšų suma tiesiogiai į antstolio depozitinę sąskaitą.

---------------

18.04.2019
Skubame pasidalinti su Jumis informaciją:

Nuo 2019 metų į finansų verslo rinką  įstoja nauja, bet patyrusi hipotekiniame kreditavime kompanija -  "CreditPartner".  Paskubėkite susipažinti su mūsų paskolų produktais ir tapti mūsų klientais , o mes, savo ruožtu, pirmiesiems 20-iai iš Jūsų pasiūlysime paskolos gavimą be administracinio mokesčio!